Có 1 kết quả:

kér

1/1

kér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shell
(2) crust