Có 1 kết quả:

Shòu fēng

1/1

Shòu fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shoufeng township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan