Có 1 kết quả:

chǔ zài

1/1

chǔ zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be situated at
(2) to find oneself at