Có 1 kết quả:

chǔ nǚ háng

1/1

chǔ nǚ háng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

maiden voyage