Có 1 kết quả:

chǔ zǐ

1/1

chǔ zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) virgin
(2) maiden