Có 1 kết quả:

bèi
Âm Pinyin: bèi
Tổng nét: 8
Bộ: zhǐ 夂 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノフ丶丨フ一丨一
Thương Hiệt: HEW (竹水田)
Unicode: U+5907
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: bị
Âm Nôm: bị
Âm Quảng Đông: bei6

Tự hình 2

Dị thể 10

1/1

bèi

giản thể

Từ điển phổ thông

1. có đủ, hoàn toàn
2. sửa soạn, sắp sẵn
3. đề phòng, phòng trước
4. trang bị, thiết bị

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 備.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 備

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hoàn toàn, đầy đủ, chu đáo: 關懷備至 Săn sóc chu đáo; 農具都齊備了 Nông cụ đã đủ cả rồi;
② Đề phòng, chuẩn bị, phòng bị, dự bị, sửa soạn, sẵn sàng: 有備無患 Phòng bị thì tránh được tai ương; 准備好了 Đã sẵn sàng;
③ Thiết bị: 裝備 Trang bị; 軍備 Quân bị, binh bị.

Từ điển Trung-Anh

variant of 備|备[bei4]

Từ điển Trung-Anh

(1) to prepare
(2) get ready
(3) to provide or equip

Từ ghép 114

bèi àn 备案bèi bàn 备办bèi chá 备查bèi cháng xīn kǔ 备尝辛苦bèi dǐ 备抵bèi ér bù yòng 备而不用bèi fèn 备份bèi gēng 备耕bèi huāng 备荒bèi jiàn 备件bèi kǎo 备考bèi kè 备课bèi liào 备料bèi pǐn 备品bèi qǔ 备取bèi shòu 备受bèi tāi 备胎bèi tuǒ 备妥bèi wàng lù 备忘录bèi xī 备悉bèi xì 备细bèi xià 备下bèi yòng 备用bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 备用二级头呼吸器bèi yòng huán 备用环bèi zhàn 备战bèi zhì 备至bèi zhōng 备中bèi zhù 备注bì bèi 必备biàn huàn shè bèi 变换设备bù bèi 不备cái jiǎn jūn bèi 裁减军备chéng rén bù bèi 乘人不备chóu bèi 筹备chū qí bù yì , gōng qí bù bèi 出其不意,攻其不备chǔ bèi 储备chǔ bèi huò bì 储备货币chǔ bèi jīn 储备金chǔ bèi liáng 储备粮chuán shū shè bèi 传输设备cún kuǎn zhǔn bèi jīn 存款准备金cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ 存款准备金率dé cái jiān bèi 德才兼备É bèi dé 俄备得fā xíng bèi wàng lù 发行备忘录fáng bèi 防备fèi chú jūn bèi 废除军备gè rén fáng hù zhuāng bèi 个人防护装备gōng qí bù bèi 攻其不备gōng qí wú bèi 攻其无备guān huái bèi zhì 关怀备至hé jūn bèi 核军备hòu bèi 后备hòu bèi jūn 后备军hòu bèi xiāng 后备箱huà xué wǔ qì chǔ bèi 化学武器储备jiān bèi 兼备jiè bèi 戒备jiè bèi sēn yán 戒备森严jǐng bèi 警备jǐng bèi qū 警备区jìng bèi 敬备jù bèi 具备jūn bèi 军备jūn bèi jìng sài 军备竞赛liáo bèi 聊备liáo bèi yī gé 聊备一格líng bèi jiàn 零备件lǚ xíng zhuāng bèi 旅行装备Měi guó Lián bāng Chǔ bèi 美国联邦储备pèi bèi 配备qí bèi 齐备qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng 潜水装备拖轮箱qiú quán zé bèi 求全责备quán wú zhǔn bèi 全无准备shè bèi 设备shí kè zhǔn bèi 时刻准备shǒu bèi 守备shū rù shè bèi 输入设备wài huì chǔ bèi 外汇储备wán bèi 完备wán bèi xìng 完备性wàn shì jiē bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 万事皆备,只欠东风wàn shì jù bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 万事俱备,只欠东风wǎng luò shè bèi 网络设备wèi shēng shè bèi 卫生设备xiáng bèi 详备yí dòng shè bèi 移动设备yǐ bèi bù cè 以备不测yīn pín shè bèi 音频设备yīn xiǎng shè bèi 音响设备yòng hù duān shè bèi 用户端设备yóu xì shè bèi 游戏设备yǒu bèi ér lái 有备而来yǒu bèi wú huàn 有备无患yù bèi 预备yù bèi yì jūn rén 预备役军人yù bèi zhī shi 预备知识zé bèi 责备zé bèi qiú quán 责备求全zhàn bèi 战备zhì bèi 制备zhōu bèi 周备zhù bèi 贮备zhuāng bèi 装备zhǔn bèi 准备zhǔn bèi hǎo le 准备好了zhǔn bèi jīn 准备金zī běn chǔ bèi 资本储备zì bèi 自备Zǒng Zhuāng bèi bù 总装备部zuò hǎo zhǔn bèi 作好准备zuò zhǔn bèi gōng zuò 做准备工作