Có 1 kết quả:

bèi kǎo

1/1

bèi kǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(an appendix, note etc) for reference