Có 1 kết quả:

bèi gēng

1/1

bèi gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make preparations for plowing and sowing