Có 1 kết quả:

fù hé gōng ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

composite bow (archery)