Có 1 kết quả:

fù jiù ㄈㄨˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to restore old way
(2) to return to the past