Có 1 kết quả:

Xià xiàn

1/1

Xià xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xia county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi