Có 1 kết quả:

Xià ěr bā rén ㄒㄧㄚˋ ㄦˇ ㄅㄚ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sherpa