Có 1 kết quả:

Xià luò tè Ā mǎ lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Charlotte Amalie, capital of the United States Virgin Islands (USVI)