Có 1 kết quả:

Xià jīn xiàn

1/1

Xià jīn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiajin county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong