Có 1 kết quả:

Xià yì xiàn

1/1

Xià yì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiayi county in Shangqiu 商丘[Shang1 qiu1], Henan