Có 1 kết quả:

xī yáng

1/1

xī yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sunset
(2) the setting sun