Có 1 kết quả:

xī yáng xī xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

the sun sets in the west (idiom)