Có 1 kết quả:

wài jiāo shì wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign affairs