Có 1 kết quả:

wài jiāo shì wù ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign affairs