Có 1 kết quả:

wài jiāo dà chén

1/1

wài jiāo dà chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Foreign Secretary
(2) (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs