Có 1 kết quả:

wài jiāo jiā

1/1

wài jiāo jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diplomat