Có 1 kết quả:

wài jiāo shǒu wàn

1/1

wài jiāo shǒu wàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diplomatic