Có 1 kết quả:

wài jiāo huò miǎn quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

diplomatic immunity