Có 1 kết quả:

wài jiāo fēng bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

diplomatic crisis