Có 1 kết quả:

wài bā zì jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

splayed feet