Có 1 kết quả:

wài wù shěng

1/1

wài wù shěng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreign ministry (e.g. of Japan or Korea)