Có 1 kết quả:

Wài wù bù

1/1

Wài wù bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ministry of Foreign Affairs in Qing Dynasty