Có 1 kết quả:

Wài wù bù ㄨㄞˋ ㄨˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ministry of Foreign Affairs in Qing Dynasty