Có 1 kết quả:

wài wù ㄨㄞˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign affairs