Có 1 kết quả:

wài wù shěng ㄨㄞˋ ㄨˋ ㄕㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign ministry (e.g. of Japan or Korea)