Có 1 kết quả:

wài mài

1/1

wài mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go
(2) take out (relates to food bought at a restaurant)