Có 1 kết quả:

wài xiàng

1/1

wài xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extroverted (personality)
(2) (economics etc) export-oriented