Có 1 kết quả:

wài xiàng xíng

1/1

wài xiàng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

export-oriented (economic model)