Có 1 kết quả:

wài shāng

1/1

wài shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreign businessman