Có 1 kết quả:

wài shāng dú zī qǐ yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wholly foreign-owned enterprise (WFOE) (form of legal entity in China)
(2) abbr. to 外資企業|外资企业[wai4 zi1 qi3 ye4]