Có 1 kết quả:

wài zǐ

1/1

wài zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng xưng hô vợ gọi chồng

Từ điển Trung-Anh

(polite) my husband