Có 1 kết quả:

wài sūn nǚ

1/1

wài sūn nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) daughter's daughter
(2) granddaughter