Có 1 kết quả:

wài sūn zi

1/1

wài sūn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) daughter's son
(2) grandson