Có 1 kết quả:

wài sūn nǚr

1/1

Từ điển Trung-Anh

granddaughter (one's daughter's daughter)