Có 1 kết quả:

wài céng

1/1

wài céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outer layer
(2) outer shell