Có 1 kết quả:

wài céng kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

outer space