Có 1 kết quả:

wài chā

1/1

wài chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heterodyne (electronics)

Một số bài thơ có sử dụng