Có 1 kết quả:

wài bì

1/1

wài bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

foreign currency