Có 1 kết quả:

wài xíng

1/1

wài xíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại hình, bề ngoài

Từ điển Trung-Anh

(1) figure
(2) shape
(3) external form
(4) contour