Có 1 kết quả:

wài guà chéng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

plug-in (software) (Tw)