Có 1 kết quả:

wài wén

1/1

wài wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreign language (written)

Một số bài thơ có sử dụng