Có 1 kết quả:

wài wén xì

1/1

wài wén xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) department of foreign languages
(2) modern languages (college department)