Có 1 kết quả:

wài xīng rén

1/1

wài xīng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) space alien
(2) extraterrestrial