Có 1 kết quả:

Wài tān

1/1

Wài tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Shanghai Bund or Waitan