Có 1 kết quả:

wài jí láo gōng ㄨㄞˋ ㄐㄧˊ ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign worker