Có 1 kết quả:

wài pēi céng

1/1

wài pēi céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ectoderm (cell lineage in embryology)